Středisko Vočko Praha
O nás
Aktuálně
Kronika
Ke stažení
Kontakty

O nás


Průzor byl založen 14. 9. 2013. Jsme 21. kmen roverů a rangers pod střediskem Vočko Praha. Scházíme se každý týden na schůzkách s pestrým programem. Občas něco podnikneme i o víkendech a plánujeme tábory na letní prázdniny. Někteří z nás také pomáhají i při vedení jiných oddílu pod hlavičkou Vočka. Jako kmen se účastníme celorepublikových akcí pro rovery. Snažíme se zkrátka držet krok se současným roveringem. Působíme na Petřinách, Bílé hoře a okolí, ale jsme otevřeni i mimopražským roverům, kteří v Praze například studují.

Zodpovědní

Bobr „Absolvent Gymnázia Nad Alejí (2011) a VŠCHT v oborech Chemie (2014), Molekulární analytická a fyzikální chemie a Specializace v pedagogice (2016). Pokračuje v doktorském studiu na VŠCHT v oboru Analytická chemie a dále ve studiu sbormistrovství a varhan na SCHEA. V Průzoru působí jako hlavní vedoucí a má na starosti administrativu. Kromě Průzoru ještě navštěvuje vysokoškolský roverský kmen Skrypta, působí v pražské radě Junáka a je místopředsedou skautského okresu Praha 6. Mimo skauting a školu ho baví hraní na spoustu hudebních nástrojů, zpěv ve sboru, společenský tanec, šógi a speedcubing.“
Tesák „Absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy na Žižkově (2015). Dále pokračuje ve studiu na ČVUT Fakultě architektury. Ve volném čase se prochází lesem, hraje na akordeon, piano, nebo kytaru, nebo se věnuje drobným rukodělným pracím a kreslení. V kmeni má na starosti grafiku.“
Paleček „Odmaturoval na Gymnáziu Jana Keplera (2016) a jeden rok studoval ve Francii. Pokračuje na elektrotechnické fakultě ČVUT, kybernetika a robotika. Kromě studia hraje na klarinet, klavír a kytaru a je členem divadelního souboru Ochotných Suchdolníků. Rád chodí do přírody, zejména do hor. Ve kmeni se stará zejména o stránky.“
Leia „Odmaturovala na Gymnáziu Nad Alejí (2017). Baví ji chemie a vědecké obory s ní spojené, proto studuje na VŠCHT obor Chemie. V (nejen) volném čase zručně ovládá strunové nástroje, zejména kytaru a banjo, ráda běhá, je v teple a především nadevše zbožňuje čokoládu.“
Podporují nás: © Paleček